Obnovujeme tréninky

12. 5. 2020

Na základě dohody s naším pronajímatelem sportovišť můžeme obnovit tréninky v následujících parametrech:

Tréninky začínají od 25.5. 2020 v 16,30–18,00 na venkovních hřištích ZŠ U Obory. Účast na trénincích je dobrovolná, na základě potvrzení účasti budou hráčky na místě rozděleny do skupin dle kategorií. Všechny hráčky přinesou na trénink podepsané Čestné prohlášení (viz příloha). Veškeré tréninkové pomůcky a náčiní budou pravidelně dezinfikovány. Při tréninku nemusí mít hráčky roušku.

O případných změnách vás budeme informovat.

PaedDr. Jiří Baumruk
předseda Studio Sport z.s.

Příloha

155-ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.docx