Studio Sport v době virové

29. 4. 2020

Informace o činnosti a aktivitách našeho klubu Studio Sport z.s. :

  1. tréninky –

jak víte, od poloviny března byly postupně zastaveny tréninky i soutěže, kterých se zúčastňují naše družstva. Tréninkové možnosti jsou aktuálně pro nás dostupné pouze individuální formou. Tréninkové prostory, které máme pronajaté, jsou uzavřené neboť jsou součástí školy, včetně venkovních kurtů. Změní se něco od 25. května, kdy bude částečně obnoven provoz škol ? To je zatím neznámá, ale na základě znalostí místních podmínek to příliš optimisticky nevidíme. Logistika návratu 1. stupně do školy v režimu přísných hygienických opatření bude nesmírně komplikovaná, ne-li neřešitelná. Nepředpokládáme proto, že by vedení školy zvyšovalo epidemiologické riziko otevřením dalších prostor pro vstup dalších osob. Pokud by se cokoliv měnilo, budeme samozřejmě informovat.

  1. soustředění –

jsme v denním kontaktu s majitelem areálu v Růžené. Podle nejnovějších informací počítáme s konáním soustředění v původním termínu a s původními podmínkami. Potvrzujeme termín 23. – 28. srpna, platbu částky 3.900,–Kč do 10. června na účet podle původních informací, což bude zároveň závazným potvrzením účasti na soustředění. Pokud by došlo na základě vyšší moci k nějakým změnám či zrušení soustředění, máme dohodu o plném vrácení zaplacené částky.

PaedDr. Jiří Baumruk, předseda Studio Sport z.s.
Daniela Baumruková, hlavní trenérka